Smörjmedel för vakuum & renrum

Kemiskt stabila, giftfria, syntetiska smörjmedel med lågt ångtryck, designade för högvakuummiljöer och renrum. samt utrustning för tillverkning av halvledarskivor, plattskärmar och solpaneler.

Kontakta Oss

SMÖRJMEDEL FÖR VAKUUM OCH RENRUM

NyeTorr®, NyeClean® och NyeVac® är konstruerade för vakuumtillverkning av halvledare, plattskärmar och i fotovoltaisk industri. De är kemiskt stabila, giftfria, syntetiska smörjmedel med lågt ångtryck, designade för högvakuummiljöer och renrum. samt utrustning för tillverkning av halvledarskivor, plattskärmar och solpanel.

Rätt val av smörjmedel minskar inte bara friktion, slitage och korrosion. Det förhindrar dessutom korrosion och förorening, ökar belastningsförmågan, minskar stillestånd, ger minskade kostnader och ökad avkastning.

Dessa smörjmedel kan förbättra prestandan och förlänga livslängden för höghastighetslager, linjärstyrning, vakuumpumpar och många andra komponenter.

Vill du ha mer information vänligen kontakta oss:

11 + 13 =