Smörjmedel för kontakter

Smörjning minskar friktionen och underlättar ihopkoppling av kontakter. Smörjning av kontaktytan kan minska kraften som går åt för att ansluta med så mycket som 80 procent.

Kontakta Oss

Fördelar med att smörja kontakter
Smörjning minskar friktionen och underlättar ihopkoppling av kontakter. En tunn smörjfilm på kontaktytan kan minska kraften som går åt för att ansluta med så mycket som 80 procent.
För elektroniska kontakter med dussintals eller till och med hundratals stift, eller för kontakter på bilar som sitter på svåråtkomliga ställen, gör en låg ihopkopplingskraft monteringen effektivare och garanterar en säker anslutning. För guldpläterade kontakter minskar smörjmedel risken för slitage vid in och urkoppling.

Skydd mot korrosion
Smörjmedel skyddar mot oxidation och påverkan i extrema miljöer. Guldplätering skyddar kontakter mot korrosion men det tunna skiktet av guld kan vara poröst vilket i vissa fall kan leda till korrosion. Smörjmedel tätar porerna och förhindra korrosion. Det bidrar dessutom till minskat kontaktmotstånd.

Förhindrar nötningskorrosion
Förutom atmosfärisk korrosion utsätts tenn och blypläterade kontakter också för nötningskorrosion, resultatet av vibrationer med låg amplitud orsakad av termisk expansion och sammandragning eller rörelse i närheten, som från fläktar och motorer. Utnötning exponerar ständigt ny metall för oxidation.
En tunn film av smörjmedel skyddar mot slitage och minimerar därmed risken för att metall nöts mot metall.

 

Applicering av kontaktsmörjmedel
Kontaktsmörjmedel kan användas i dess befintliga form eller såsom en dispersion. Nye Lubricants tillhandahåller båda alternativen. Vanligen används kontaktfettet som det är vid applicering i större kontakter där den större mängden samtidigt tillåts agera skyddsbarriär mot omgivande miljö. Dispersioner används företrädesvis där enbart en tunn film med kontaktsmörjmedel är önskvärd.

Typer av syntetiska kontaktsmörjmedel

NYE:s kontaktsmörjmedel delas in i två klasser: smörjmedel för ädelmetallpläterade kontakter och tenn-/blypläterade kontakter. De bästa smörjmedlen för ädelmetaller är fluoroetrar. De tål extrema temperaturer och motstår starka kemikalier och lösningsmedel. Fem- och sexringiga polyfenyletrar är extremt stabila när de appliceras som en tunn film och har visat sig speciellt lämpade för guldpläterade kontakter. För tenn- och blypläterade kontakter ger syntetiska kolväten utmärkt filmstyrka, brett temperaturspann och skydd mot nötningskorrosion.

Vill du ha mer information vänligen kontakta oss:

9 + 4 =