Smörjmedel för industri

Syntetiska smörjmedel för industriellt underhåll, reparation och drift (MRO), inklusive växlar, lager, kedjor, glidskenor och många andra komponenter som regelbundet utsätts för extrema påfrestningar.

Kontakta Oss

SMÖRJMEDEL FÖR INDUSTRI

NYE erbjuder ett flertal syntetiska smörjmedel för industriellt underhåll, reparation och drift (MRO), inklusive växlar, lager, kedjor, glidskenor och många andra komponenter som regelbundet utsätts för extrema påfrestningar som hög temperatur eller exponering i frätande miljöer. NYE har också flera livsmedelsklassade oljor och fetter som är godkända enligt NSF-H1.

Vanligtvis har syntetiska smörjmedel 5 till 10 gånger längre livslängd än mineralbaserade smörjmedel. Syntetiska smörjmedel kan vara dyrare i inköp men ger i gengäld besparingar i den totala underhållsbudgeten tack vare att den ökar livslängden på utrustningen och förlänger smörjintervallerna, vilket i sin tur ger ett mer effektivt underhåll.
Syntetiska smörjmedel kan ge ytterligare kostnadsbesparingar genom att de också ger minskad friktion, vilket ger ökad effektivitet och lägre energiförbrukning.

NYE:s syntetiska fetter, oljor och vätskor levereras i en mängd olika förpackningsalternativ. Beroende på kundens krav, inklusive specifika doseringssystem, kan våra smörjmedel förpackas i större behållare som oljefat, tankar, kaggar och hinkar, samt mindre behållare som patroner, sprutor, plastburkar och rör.

Vill du ha mer information vänligen kontakta oss:

14 + 12 =