Smörjmedel för högspänning

Minimera friktion och komponentslitage och skydda i extrema miljöer.

Kontakta Oss

SMÖRJMEDEL FÖR HÖGSPÄNNING

Traditionella smörjmedel har spelat en viktig roll i driften av kraftproduktionsutrustning men dagens utrustning designas för förlängda underhållsintervall och detta är mer än vad traditionella smörjmedel klarar av.

NYE syntetiska smörjmedel är högpresterande och uppfyller konstruktions- och specifikationskrav hos dagens tillverkare. Smörjmedlen är framtagna för att klara av framtida behov av längre underhållsintervaller både vad det gäller ny design som uppgradering av befintlig utrustning som är i drift.
NYE:s syntetiska smörjmedelsformuleringar minimerar inte bara friktion och slitage utan erbjuder också överlägset skydd i aggressiva miljöer, vilket förhindrar korrosion och oxidation av komponenter.

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

Här kan du ladda ner produktspecifika dokument genom att klicka på nedladdningsikonen.

Vill du ha mer information vänligen kontakta oss:

4 + 1 =