Smörjmedel för dämpning

Smörjmedel för elektroniska kontroller där de garanterar smidig, tyst, kontrollerad rörelse och möjliggör mycket exakta inställningar.

Kontakta Oss

DÄMPGEL GER RÄTT KÄNSLA

Formgivare och tillverkare har använt sig av dämpgel i över 50 år för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna designa produkter med extremt fin tolerans.
Dämpgel som appliceras på fokuseringsmekanik bidrar till en mjuk och tyst fokusering på mikroskop, kameralinser och andra optiska instrument..
Dämpgel används flitigt i elektroniska reglage för att säkerställa en tyst, smidig och kontrollerad rörelse och för att möjliggöra mycket exakta inställningar.
De används också i:

• potentiometrar
• kuggväxlar och motorer
• apparat och instrumentpanelskontroller
• elektriska omkopplare
• friluftsutrustning
• laserkontroller
• TV-mottagare
• knappar och reglage i bilar

Välj rätt dämpgel
Vid val av dämpgel så utgår man från både objektiva och subjektiva kriterier. Objektivt sett måste dämpgelet bibehålla sin dämpningen i hela applikationens temperatintervall, därför bör man vara uppmärksam på rekommenderat temperaturområde för varje dämpgel.
Subjektivt handlar det mer om vilken känsla man vill uppnå med designen.
Dämpgel finns i olika kvaliteter från låg till hög dämpeffekt.
Generellt sett kan man säga att ju mindre vridmoment som krävs ju lägre dämpning behövs.
För att kunna avgöra vilken kvalitet på dämpgel och hur mycket gel som skall appliceras så är det viktigt att veta hur stort vridmomentet är vid lägsta drifttemperatur när smörjmedlet är som mest visköst.

NEDLADDNINGSBARA DOKUMENT

Här kan du ladda ner produktspecifika dokument genom att klicka på nedladdningsikonen.

Vill du ha mer information vänligen kontakta oss:

2 + 9 =