Ändamålsenliga Smörjmedel

Nye Lubricants är världsledande när det gäller att framställa syntetiska smörjmedel, med innovativ teknik framställs nya unika produkter.

Kontakta Oss

Fordon

Nye Lubricants tillverkar syntetiska smörjmedel av hög kvalitet för chassi, exteriör, interiör, drivlinor och elektriska komponenter. 

Rymd

Nye Lubricants har utvecklat högkvalitativa syntetfett och oljor av hög kvalitet för rymdindustrin i mer än 65 år. 

Flyg

Smörjmedel utformade för att förbättra funktionaliteten, tillförlitlighet och livslängd för flygkomponenter från start till landning.

Kontakter

Smörjning minskar friktionen och underlättar ihopkoppling av kontakter. Smörjning av kontaktytan kan minska kraften som går åt för att ansluta med så mycket som 80 procent.

Livsmedel

Smörjmedel godkända och registrerade av National Sanitation Foundation (NSF) för användning i livsmedelsproduktion.

Medicinteknik

Syntetiska smörjmedel av hög kvalitet framtagna för medicintekniska applikationer. Framtaget utifrån de högt ställda krav som krävs för tillverkning av medicintekniska produkter.

Högspänning

Minimera friktion och komponentslitage och skydda i extrema miljöer.

Vakuum & Renrum

Kemiskt stabila, giftfria, syntetiska smörjmedel med lågt ångtryck, designade för högvakuummiljöer och renrum. samt utrustning för tillverkning av halvledarskivor, plattskärmar och solpaneler.

Dämpning

Smörjmedel för elektroniska kontroller där de garanterar smidig, tyst, kontrollerad rörelse och möjliggör mycket exakta inställningar.

Industri

Syntetiska smörjmedel för industriellt underhåll, reparation och drift (MRO), inklusive växlar, lager, kedjor, glidskenor och många andra komponenter som regelbundet utsätts för extrema påfrestningar.

Smörjmedel i framkant

NYE har alltid baserats på ett nära samarbete med sina kunder. Det är en strategi som man lyckats väl med och som har gjort det möjligt att utveckla ett komplett och unikt produktsortiment.

Vill du ha mer information vänligen kontakta oss:

6 + 2 =